Orologi solari

Zpětný výpočet příklad 2

Orologi solari


Předpokládejme že máme starý svislý číselník s italskými hodinami.

Použijeme karteziánský souřadnicový systém (na vodorovné ose x kladné hodnoty vpravo, na svislé ose y kladné hodnoty dolů) a uděláme následující měření:

průsečík mezi rovodennostní čárou a čárou pro 17 hodinu : x=92.3 , y=82.3

průsečík mezi rovodennostní čárou a čárou pro 19 hodinu : x=121.8 , y=64.7

průsečík mezi rovodennostní čárou a čárou pro 21 hodinu : x=137.9 , y=55.1

Nalezněme původní parametry tohoto číselníku.

 

  1. Zadáme nový svislý číselník v Menu Soubor -> Parametry -> Typ.

Parametry číselníku se zatím nemusíme zabývat, jediné čím se budeme zabývat je definování typu číselníku: horizontální, vertikální, sklopený atd. (pouze horizontální,vertikální, sklopený číselník může být řešen nástrojem zpětného výpočtu).

  1. Ve stejném okně nastavíme "Pásmový čas" na "pravý místní" předpokládáme že zeměpisná šířka stanoviště pro nás nebude představovat takový problém.

  2. Zvolíme "měřené body" v okně Nastavení takže budou zadané linky vykreslené na číselníku.

Odznačíme všechny datové čáry kromě rovnodenností.

Odznačíme "francouzské hodiny" a vybereme "italské hodiny".

Odznačíme "Pouze hodinové čáry nad obzorem".

  1. V Menu otevřeme okno Nástroje -> Zpětný výpočet a zadáme tři změřené body.

Otevřené okno Zpětného výpočtu bude vypadat následovně :

  1. Po kliknutí na tlačítko OK uvidíme následující obrázek :

Zde můžeme vidět jednotlivé body tak, jak jsme je nadefinovali (jsou vidět pouze dva ze zadaných bodů na číselníku a to vpravo dole). Čáry italských hodin jsou také vidět ale stále jsou ve špatné poloze.

  1. Nyní v okně Nástroje -> Zpětný výpočet klikneme na tlačítko Global search .

Během několika následujících sekund se zobrazí následující okno:

Tento vzkaz říká, že po 49 průběhu byl algoritmus zastaven když dosáhl podprahovou hodnotu, konečná chyba RMS je 0.00099, poslední krok řešeného vektoru byl 1.18e-29 a zbytková chyba ve 4 rovnicích je menší než 0.002.

Nyní můžeme zavřít toto okno.

Vedle latitude, declination, ort.pos. v políčku hodnot x a y jsou výsledné řešení problému: 40.01, 30.05, 24.98 , 125.06 a 37.01 (vstupní data byla byla získána pro zeměpisnou šířku=40 , azimut stěny=30 a délku ukazatele=25) .

  1. Klikneme na tlačítko "Vložit do projektu" a potvrdíme přes "OK".

Na následujícím obrázku vidíme výsledný číselník spolu se vstupními daty.

aggiornato il venerdì 06 marzo 2015(+ 52589 on May 1st 2012)