Orologi solari

Zpětný výpočet příklad 1

Orologi solari


V červnovém vydání n. 15-2 buletinu The Compendium bylo předvedeno jednoduché využití aplikace zpětného výpočtu programu Orologi Solari:

Na svislém číselníku s obecnou orientací je znatelná linka pro 16 hodinu svírající úhel s linkou pro 19 hodinou ležící vodorovně východním směrem.

Jaká je zeměpisná šířka a jaký je azimut natočení stěny tohoto číselníku?

Pojďme řešit úlohu:

  1. Zadáme vytvoření nového souboru v Menu Soubor -> Parametry -> Typ.

Parametry číselníku se zatím nemusíme zabývat, jediné čím se budeme zabývat je definování typu číselníku: horizontální, vertikální, sklopený atd. (pouze horizontální,vertikální, sklopený číselník může být řešen nástrojem zpětného výpočtu).

  1. Ve stejném okně nastavíme "Pásmový čas" na "pravý místní" předpokládáme že zeměpisná šířka stanoviště pro nás nebude představovat takový problém.

  2. Zvolíme "měřené body" v okně Nastavení takže budou zadané linky vykreslené na číselníku.

Odznačíme všechny datové čáry jelikož nás nezajímají.

Odznačíme "pouze hodinové čáry nad obzorem".

  1. Otevřeme v Menu Nástroje okno Zpětný výpočet a zadáme souřadnice dvou hodinových čar pro 16:00 a 19:00 hodin.

Rozměry číselníku pro nás zatím nejsou důležité, potřebujeme akorát přiměřeně sladit rozměry číselníku s délkou ukazatele aby byly v rozumném poměru (přednastavená hodnota je 25).

Referenční systém je libovolný, takže můžeme zvolit počátkem souřadnicové soustavy bod, ve kterém je uchycen polos ve stěně, (což je střed astronomických hodin).

Takže dvě hodinové čáry mohou být v tomto příkladě definované body (100 je libovolná jednotka):

hodina 19:00 - 1. bod (0 , 0) - 2. bod (100 , 0)

hodina 16:00 - 1. bod (0 , 0) - 2. bod (100 , 100)

Okno zpětného výpočtu bude vypadat jako následující:

  1. Po kliknutí na tlačítko OK, uvidíme následující obrázek :

Zde můžeme vidět čáry, které jsou definovány soustavou bodů. Francouzské hodinové čáry jsou sice vykreslené, ale jsou ve špatné poloze.

  1. Máme vložené dvě čáry. Program použije vstupní hodnoty pro vytvoření systému čtyř rovnic, ale my máme 5 neznámých (zeměpisná šířka, azimut stěny, délka ukazatele a pozice x a y ukazatele). Když nyní budeme chtít provést výpočet, získáme chybové hlášení.

Zatím je rozměr číselníku stále nepodstatný, ale i přes to můžeme zadat délku ukazatele. Takže v okně Nástroje -> Zpětný výpočet kliknutím do políčka vpravo od "ort.style" můžeme zadat hodnotu. Tato hodnota je nyní nastavena a počet neznámých se tak zmenšil na 4.

  1. Nyní klikneme na tlačítko Global search .

Během několika následujících sekund se zobrazí následující okno:

Tento vzkaz nám říká, že po 58 průběhu algoritmu byl tento zastaven, protože zbytková chyba byla menší než prahová, konečná RMS chyba je 0, poslední krok řešení vektoru 2.e-21 a zbytková chyba čtyř rovnic je 0.

Nyní můžeme zavřít toto okno.

Vedle latitude, declination, ort.pos. v políčku hodnot x a y jsou výsledné řešení problému : 38.96, 23.08, 10.65 a 21.97 .

  1. Klikneme na tlačítko "Vložit do projektu" a potvrdíme přes "OK".

Na následujícím obrázku vidíme výsledný číselník spolu se vstupními daty.

aggiornato il venerdì 06 marzo 2015(+ 52589 on May 1st 2012)