Orologi solari

Download Orologi Solari

Orologi solari


vedi la versione Italiana             see the English version             see the Czech version            

Toto je nejkomplexnější freewarový program dostupný na webu!!!

Program disponuje s nástroji umožňujícími výpočet azimutu stěny, simulaci funkce číselníku v prostředí, umožňuje nastavení jako screensaver založený na Vašem návrhu!

Tato aplikace umožňuje navrhnout svislý číselník na obecně orientované stěně, nebo na nakloněné a horizontální rovině a to s francouzskými, italskými, babylonskými, soumrakovými hodinami včetně datových čar atd. Také umožňuje navrhnout svislé a vodorovné analematické hodiny, azimutální ortho/stereografické, monofilární, pastýřské hodiny také označované jako válcové hodiny, ascendentní čáry, ekliptikální hodiny, azimutální a výškovou stupnici a další.

Výsledný návrh může být exportován jako PDF soubor s plným rozlišením pro tisk nebo jako DXF soubor pro další zpracování CAD programy. Rastrová grafika (jpg, tiff, gif, bmp...) může být dále použitá například pro účely dokumentace.

Simulace : zde lze zobrazit průběh stínu ukazatele na číselníku v požadovaném datu a čase. Také vlivy balkónů, střech a blízkých budov mohou být do simulace zahrnuty.

Zpětný výpočet : vycházejíce ze změřených elementů na existujícím libovolném svislé nebo horizontálním číselníku, můžeme získat původní neznámé parametry, pro které byl číselník navržen : zeměpisnou šířku, azimut stěny, délku ukazatele a další.

Uživatelské prostředí je v Italském, Anglickém, Českém (poskytl Jaromir Ciesla a Juarez Silveira Sant'Anna, děkuji) a Portugalském (poskytl Ricardo Cernic, děkuji) jazyce

Download rev. 32.5 (výpis změn)

Setup Orologi Solari (versione completa)
Setup Orologi Solari (versione completa)

Setup Orologi Solari: automatic installation of OS together with all the help files

Orologi Solari.zip : zipped version, not self-installing, of OS together with all the help files

Reset Orologi Solari: this small utility can be used to delete every Orologi Solari data from the windows registry; useful when data get corrupted and cannot be restored with Orologi Solari

 

 

Setup Orologi Solari (full version)
Setup Orologi Solari (full version)

 

Setup Orologi Solari (simplified version)LE

Attention: version 28.5 is still available in order to solve any compatibility issue with the new versions (migrated from VS 6.0 dated 1998 to VS 2013). Please use the old version only in case of problems with the new version (and please let me know which is your problem! thanks!)

Po spuštění instalačního souboru "Setup Orologi Solari 28.5" "Setup Orologi Solari Help 28.5" pokračujte dle instrukcí (možná budete potřebovat administrátorská práva uživatele PC). Instalace na Vaš PC proběhne automaticky. Šetřič obrazovky se také nainstaluje, ale k jeho správné funkci musíte provést změnu v Nastavení obrazovky - Spořič obrazovky .

 

Zjednodušená verze programu: Setup Orologi Solari LE

Setup Orologi.zip (full version)
Setup Orologi.zip (full version)

 

 

Setup Orologi.zip (simplified version)LE

Orologi Solari 28.5.zip  : Jedná se o stejnou aplikaci, pouze bez automatické instalace.
Orologi Solari Help 28.5.zip : help files (not included in previous zip file)

Tento soubor si můžete stáhnout pokud máte problémy při instalaci, nebo nemáte administrátorská práva na Vašem počítači.
Stačí pouze tento zip soubor rozbalit a uložit vše do společné složky na disku nebo paměťové kartě. Program spustíte dvojklikem na soubor "Orologi Solari.exe" nacházející se ve složce Orologi Solari. 

Zjednodušená verze programu: Orologi Solari LE.zip


Orologi Solari revisions

Soupis změn během vývoje programu je v souboru historie k nahlédnutí zde.

Orologi Solari

How to... design a new dial

How to... measure the declination of a wall

How to... choose the best position for a new dial

How to... trasfer the dial drawing to the wall

How to... compute the horizon profile

How to... use the horizon profile

How to... design a geographic dial

How to... design a reflection dial


Orologi Solari examples

Příklady a obrázky zhotovené tímto programem

Reverse engineering example

Příklad pro použití možností programu "zpětného návrhu".

Reverse engineering example

Další příklad pro použití možností programu "zpětného návrhu".

Zpět

změněno sabato 06 luglio 2024